Ukarani przez los

ealergia.com.pl

Schorzenia klasyfikowane jako wyjątkowo rzadkie lub dziwaczne z reguły obciążają znacznie bardziej niż jakakolwiek typowa choroba. Problem polega na tym, że zazwyczaj im choroba jest rzadsza, tym ciężej znaleźć na nią sprawdzony medyczny sposób.

Leczenie ma często charakter ograniczony do niwelowania objawów, co z punktu widzenia chorego może być dalece niewystarczające. Choroby rzadkie częstokroć w zasadniczy sposób wpływają na nasz wygląd oraz zachowanie, a to sprawia, że ludzie z naszego otoczenia mogą nas odbierać jako mniej atrakcyjne lub wręcz odpychające.

Tym samym choroba oznacza nie tylko problem medyczny, ale staje się również przyczyną społecznego wykluczenia. Jego skala jest rzecz jasna ściśle uzależniona od ludzi, na których trafimy, od stopnia edukacji społeczeństwa oraz wychowania osób, które będziemy spotykać na swojej drodze.

Jeśli człowiek chory trafi na ludzi porządnych i empatycznych, na pewno będzie czuł się lepiej i bardziej komfortowo. Oby właśnie tak było, co wystawi dobre świadectwo społeczeństwu.