Tłumaczenie konsekutywne

znaki drogowe montaż https://www.alba-plus.com.pl/

Podczas tłumaczenia konsekutywnego, osoba tłumacząca najpierw notuje ze słów mówcy jego wypowiedzi, a następnie na podstawie zebranych treści tłumaczy je na język obcy.

Wypowiedzi po przetłumaczeniu muszą być jak najbardziej spójne i poprawne pod względem zarówno stylistycznym jak i ortograficznym.

Metoda ta obecnie wychodzi z użycia, ponieważ jej praktyczność jest praktycznie równa zeru.

Wiele z tłumaczeń robionych na podstawie notatek traciło swój sens oraz przesłanie.

Kolejnym ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest dobór symboli stosowanych przez tłumaczy.

Jest on zupełnie dowolny i każda osoba, zajmująca się tłumaczeniem może dobrać swoje oznaczenia.

Powoduje to tak zwany „bałagan” w notatkach, przez co projekty nad którymi pracuje więcej niż jedna osoba są dość uciążliwe.

Metoda ta jest skuteczna w momencie, gdy tłumacz zajmuje się wyłącznie swoimi zapiskami, ponieważ spoglądając na symbole od razu przypomina sobie treść wypowiedzianych wcześniej słów.

Jeśli zaś chodzi o nazwy własne oraz wartości przedstawiane za pomocą cyfr, należy je przedstawić w sposób identyczny jak w wypowiedzi.