Tłumaczenie, czyli przekład

www.gpwnagpw.pl tłumaczenie tekstów

Tłumaczenia, czyli tak zwane przekłady tekstu z jednego języka na inny wykonywane są przez człowieka od zarania dziejów. Najlepszym przykładem jest biblia, która przełożona została na 457 języków z całego świata. Samo pojęcie „tłumaczenie” odnosi się nie tylko do przekładania tekstów w formie pisemnej, ale również obejmuje wypowiedzi ustne. W przypadku tych pierwszych, czyli tłumaczeń teksu pisanego, mowa o tekstach literackich.

Wiele ze znanych nam obecnie powieści, wierszy oraz opowiadań oryginalnie napisano w języku obcym. To właśnie dzięki ciężkiej pracy tłumaczy możemy je czytać i delektować się ich pięknem. Włożyli oni ogromną ilość pracy, aby przetłumaczyć teksty znanych powieści w taki sposób, aby nie zmienić linii fabularnej powieści. Przykładem tłumaczeń są Władca Pierścieni czy też Ojciec Chrzestny.

Wielu ludzi jednak nie docenia pracy wkładanej w przekład powieści i nawet nie zdaje sobie sprawy, że opowiadania, które czyta dzieciom na dobranoc nie zostały napisane przez polskich poetów.