Tłumaczenia tekstów z zakresu nauk humanistycznych

www.stephan-keppler.de https://www.viavac.pl/

Tłumaczenia branżowych i naukowych tekstów wymagają od tłumacza dwóch cech: biegłości w posługiwaniu się językami oraz szerokiego zakresu z wiedzy z branży, której dane tłumaczenie dotyczy. W przypadku tłumaczenia tekstów z zakresu nauk humanistycznych tłumacze mają o tyle łatwiej, że często ich wykształcenie i zdobyte umiejętności pozwalają im na samodzielne tłumaczenie danego tekstu.

Inaczej jest np. w przypadku tłumaczeń z zakresu nauk ścisłych, przy których czasami pracować musi nawet kilka osób.

Biura tłumaczeń w zakresie tłumaczeń tekstów z nauk humanistycznych tłumaczą m. in.

rozprawy naukowe oraz artykuły. Można się do nich zgłosić także ze zleceniem przetłumaczenia podręcznika lub książki.

Tłumaczenia dotyczą głównie takich dziedzin jak filozofia, socjologia, historia, archeologia, politologia, stosunki międzynarodowe czy nauka o komunikacji. W przypadku zgłoszenia się do biura tłumaczeń ze zleceniem przetłumaczenia szerszego materiału, np.

podręcznika czy rozprawy naukowej, biuro dokonuje tłumaczenia próbki tekstu, którą przekazuje klientowi. Na tej podstawie także tłumacze dokonują wyceny zlecenia i w następstwie dochodzi do zawarcia umowy.

Bardzo często, chociaż niekoniecznie zawsze, przy tłumaczeniach z zakresu nauk humanistycznych pracują osoby, które na co dzień pracują w danej branży, z zakresu której tłumaczą teksty. Tak też bardzo często sami historycy, politolodzy czy filozofowie tłumaczą teksty, oczywiście pod warunkiem, że umożliwia im to biegła znajomość języka.