Technologia i rozwój przemysłu

Przemysł rozwijał się dlatego, że notowano postęp techniczny. Kondycja przemysłu była zawsze ściśle uzależniona od aktualnie dostępnych rozwiązań technologicznych, które można było w mniejszym lub większym stopniu adaptować na potrzeby produkcji.

Jako że działalność gospodarcza bardzo szybko stała się motorem napędowym do zmian w sferze techniki, to swoista symbioza przemysłu i technologii prędko stała się czymś naturalnym. Spośród dostępnych opcji najwyraźniej zaznaczyły się te, po które sięgały wielkie zakłady o sporej wydajności.

Badania naukowe prowadzone przez specjalistów z wyższych uczelni, jak też wszelkiego rodzaju instytutów i ośrodków analitycznych od początku były kluczowe dla postępu technologicznego. Owocował on pojawianiem się na rynku bardziej zaawansowanych produktów, które swoim użytkownikom dawały większe możliwości.

Wszystkie procesy produkcyjne dało się uprościć i przyspieszyć, co wpłynęło pozytywnie na ilość oferowanych na rynku wyrobów i tym samym ich dostępność dla nabywców.