Surowiec w płynie – ropa naftowa

http://hidroma.pl/produkty/silowniki-hydrauliczne/ sól tabletkowana

Ropa naftowa to jedno z najbardziej pożądanych paliw kopalnych na całym świecie. Jej charakterystyczną ceną jest to, że jest płynna, co w znaczący sposób wpływa na sposób jej wydobywania. Dostęp do złóż ropy naftowej ma ogromną wartość, przez co powoduje wiele konfliktów, również zbrojnych, na całym świecie. Współcześnie ropa naftowa jest uznawana za jeden z najważniejszych surowców energetycznych, głównie ze względu na fakt, iż jest silnie łatwopalna.

Nie jest to jednak jej jedyne zastosowanie – z powodzeniem wykorzystuje się ją w przemyśle chemicznym, bardzo istotnym dla światowej gospodarki. Surowa ropa naftowa charakteryzuje się ostrym, nieprzyjemnym zapachem. Można poznać ją również po ciemnobrunatnej barwie. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że ropa naftowa jest nierozpuszczalna w wodzie.

W kontakcie z tą właśnie cieczą zachowuje się całkiem podobnie do sytuacji, w której woda spotyka się z oliwą. Obecnie na całym świecie ciągle trwają poszukiwania kolejnych złóż ropy naftowej. Te już eksploatowane z czasem się wyczerpują, co sprawia, że wzrasta na nie zapotrzebowanie. Najwięcej ropy wydobywa się na terenie Arabii Saudyjskiej i Rosji.

www.galeriaprzydasie.org