Przemysł lotniczy

schälanlage http://oczyszczalniesciekow.net.pl/krzyz-wielkopolski.html

Nie ulega wątpliwości, że trwająca od kilku dekad trzecia rewolucja przemysłowa w znacznym stopni przyczynia się do rozwóju cywilizacyjnego świata.

Dzięki niej powstał sektor przemysłu wysokiej technologii, w ramach którego wyróżnić należy niezwykle perspektywiczny przemysł lotniczy.

Przemysł lotniczy specjalizuje się w produkcji części do samolotów, szybowców i śmigłowców oraz wyrabianiu osprzętu lotniczego.

Jest to przemysł niezwykle dochodowy i cieszący się bardzo pozytywnymi prognozami rozwojowymi na przyszłość.

Cieszy się on dużym powodzeniem także w Polsce, choć zaznaczyć należy, że wciąż polski przemysł lotniczny w znacznej mierze opiera się na kapitale zagranicznym, bowiem na chwilę obecną większość firm z tej branży należy do inwestorów zagranicznych.

Przemysł lotniczy jest znakiem współczesności.

W dzisiejszych czasach odległości mierzone w kilometrach nie mają znaczenia, bowiem w krótkim czasie i w przyjemny sposób możemy pokonać je dzięki sprawnym samolotom produkowanym w ramach przemysłu lotniczego.

www.upksbula.pl