Podział przemysłu chemicznego ze względu na tonaż

http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-sprezonego-powietrza http://ewpa-sklep.pl/category/osprzet-widly

Przemysł chemiczny będący częścią przemysłu przetwórczego, który charakteryzuje się przetwarzaniem surowców pochodzących z różnych źródeł, dzieli się na szereg sektorów wyróżnianych ze względu na różne właściwości, wśród których bardzo istotny jest podział ze względu na tonaż produkcji. Przemysł chemii małotonażowej to dział wyróżniony własnie ze względu na tonaż produkcji, który obejmuje wytwórstwo w stosunkowo niewielkiej skali kosztownych chemikaliów, do których zalicza się leki, kosmetyki, środki higieny czy materiały hi-tech. W podziale ze względu na tonaż wyróżnia się także tzw.

wielką chemię, która obejmuje produkcję tanich półproduktów i produktów chemicznych na wielką skalę, takich jak paliwa czy tworzywa sztuczne. W rozróżnieniu tym uwzględnia się także przetwórstwo chemiczne, które nie produkuje chemikaliów, lecz przetwarza je w produkty końcowe, poprzez mieszanie, obrówkę termiczną czy konfekcjonowanie. Nie ulega wątplwiości, że przemysł chemiczny jest sektorem niezwykle prężnie rozwijającym się i czerpiącym z dorobku współczesnej technologii.

Jest także działem bardzo ustrukturyzowanym, o czym świadczyć mogą również wszelkiego rodzaju klasyfikujące podziały.

www.orchidtheband.pl