Serdecznie witamy

Pierwsza pomoc

Jest program nauczania dzieci w szkołach, dorosłych w pracy, ratowników różnej maści na kursach o zasadach BHP. Lwią i bardzo ważną część tych zasad zajmuje pierwsza pomoc.

Higiena

Zasady BHP w zakładzie pracy jasno określają zasady higieny jakie powinny być zachowane. Wiąże się to nie tylko z ogólno pojęty porządkiem stanowiska, czystej odzieży czy czystości

Delegacja

Nie każda praca wiąże się z codzienną rutyną i odbywa się w tym samym miejscu. Niejednokrotnie ludzie pracują także na wyjazdach, delegacjach i podróżach. Należy pamiętać, że w ich przypadku zasady BHP i higieny pracy

Tłumaczenie, czyli przekład

Tłumaczenia, czyli tak zwane przekłady tekstu z jednego języka na inny wykonywane są przez człowieka od zarania dziejów. Najlepszym przykładem jest biblia, która przełożona została na 457 języków z całego świata.

Bezpieczne laboratorium

Zasady BHP obowiązują w każdym zakładzie pracy. Są jednak te mniej i bardziej narażone zawody na niebezpieczeństwa. Do takich mniej bezpiecznych należy praca w laboratoriach chemicznych i bakteriologicznych.