Ochrona przy pracach z napięciem elektrycznym

Llentab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oczyszczalnie przydomowe żagań

Wszystkie zasady BHP mają na celu chronić zdrowie i życie ludzi. W szczególności należy te przepisy stosować w zawodach zwiększonego ryzyka. Jednym z takich profesji jest praca przy napięciu elektrycznym. Oprócz odpowiedniego ubioru, każdy kto z prądem pracuje powinien dbać o czujność i szybko reagować w sytuacjach zagrożenia swojego i współpracowników. Ponadto trzeba zadbać o izolację wszelkich części, które mogą napięcie przewodzić.

Kolejną rzeczą niezmiernie istotną jest kontrola i niedopuszczanie do rażenia niebezpiecznego napięcia. Zaostrzona ochrona przeciwporażeniowa przy sytuacjach o zwiększonym ryzyku jest często kluczowa. Ważne także aby występował przepływ informacji między fachowcami, aby każdy czuwał nad bezpieczeństwem i miał kontrolę nad wykonywanymi czynnościami. Istotne jest aby także przeszkolenie w zakresie ratownictwa w razie porażenia prądem, które powinien przejść i umieć stosować każdy w czasie prac z napięciem elektrycznym. Należy wtedy trzeźwo myśleć, szybko i skutecznie reagować, a przede wszystkim mieć na uwadze życie swoje i współpracowników.