Ocena sukcesu działalności biura tłumaczeń

usuwanie dpf konin Gwarancją jest płynność finansowa firmy

Zadaniem, jakie stoi przed każdym tłumaczem jest stworzenie takiego przekładu, który będzie jak najbardziej wierny tekstowi źródłowemu i który będzie jasny i zrozumiały dla odbiorcy. Sukces każdego tłumaczenia można zatem ocenić na podstawie dwóch kryteriów: wierności tłumaczenia oraz autentyczności przekazu. Wierność wiąże się ze stopniem, w jakim tłumaczenie odzwierciedla przekaz zawarty w tekście oryginalnym. Autentyczność tłumaczenia to natomiast stopień, w jakim osoba czytająca tłumaczenie uważa je za prawdziwe i sensowne.

Aby poprawnie ocenić autentyczność jej oceny muszą dokonać osoby, dla których językiem ojczystym jest język, w którym to tłumaczenie napisano. Największym sukcesem dla tłumacza jest stworzenie tłumaczenia, które będzie jednocześnie wierne oraz idiomatyczne, czyli o wysokim stopniu autentyczności. Bardzo łatwo jest ocenić tłumaczenie, które nie jest idiomatyczne. W niektórych przypadkach bez problemu może tego dokonać nawet osoba, dla której język tłumaczenia nie jest językiem ojczystym.

Tłumaczenie takie bowiem po prostu źle brzmi, jest pozbawione poprawnej składni czy sensu. Można odczuć, jakby na siłę było tłumaczone słowo w słowo. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że nie wszystkie tłumaczenia są złe, jeżeli są tłumaczone dosłownie. W niektórych przypadkach, np.

przy tekstach religijnych czy literackich więc obowiązkowe jest dokładne i dosłowne tłumaczenie, chociaż czasami można odnieść wrażenie, że jest ono na siłę. To jednak specyfika takich tłumaczeń.