Nie poddawać się chorobie

Osoby, które muszą zmagać się z poważnymi chorobami, które stanowią rzadkość z punktu widzenia medycyny, również mogą być szczęśliwe. Na pewno droga do osiągnięcia tego szczęścia jest dłuższa i najeżona wybojami, jednakże cały czas może ona doprowadzić nas do pomyślnego finału. Samorealizacja, o której tak dużo mówi się i pisze w prasie czy w internecie nie jest i nigdy nie była zarezerwowana wyłącznie dla ludzi zdrowych i silnych.

Tendencje równościowe i postępowe w społeczeństwach zachodnich nakazują wręcz, aby wciągać do życia społecznego wszystkich tych, którzy mogą czuć się wykluczeni. Niepełnosprawność czy rzadkie choroby genetyczne są najpoważniejszymi przyczynami wykluczenia i właśnie ludźmi z takimi problemami należy zająć się w pierwszej kolejności. I niekoniecznie musi chodzić o to, aby oferować im pomoc finansową.

Ważniejsze jest wsparcie emocjonalne, wyciągnięcie ręki i danie do zrozumienia, że ludzie ci mogą żyć w społeczeństwie razem z innymi i niczym się nie przejmować.