Instrumenty polityki przemysłowej

https://www.pro-mar.com.pl/oferta/stal-stopowa-20mncr5/ https://kroma.com.pl/

Polityka przemysłowa, czyli rodzaj polityki mikroekonomicznej obejmującej środki i działania państwa zmierzające między innymi do zwiększenia zdolności konkurencyjnej przemysłu na rynku międzynarodowym oraz pobudzania aktywności innowacyjnej w tym przemyśle posiada szereg intrumentów, dzięki którym rozwijają się działające gałęzie przemysłu oraz powstają nowe sektory.

Instrumenty realizacji polityki przemysłowej dotyczą różnych obszarów.

Przede wszystkim koncentrują się na kwestii finansowania i współfinansowania rozwoju czy kadr oraz subwencji dla podupadających przedsiębiorst i gałęzi przemysłu.

Ponadto do instrumentów polityki przemysłowej zalicza się pogramy rozwoju gospodarki, doradztwo oraz systemy podatkowe.

Wspierając rozój nowych gałęzi przemysłu, polityka przemysłowa koncentruje się także na kontrolowaniu standardów i norm technicznych.

Nie ulega wątpliwości, że instrumenty realizacji polityki przemysłowej są bardzo rozbudowane i wszechstronne, dlatego też mają ogromny wpływ na tworzenie się i rozwój nowych gałęzi przemysłu.

www.sp98.waw.pl