Gdzie znajdziesz gaz ziemny?

najlepsze panele fotowoltaiczne https://multitapes.pl/produkty/grupa-produktowa/tasmy-dwustronne-akrylowe,2,3593

W wielu dziedzinach życia może sprawdzić się przysłowie o możliwości upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu. Co ciekawe, to stare powiedzenie znajdzie zastosowanie również w przemyśle wydobywczym. Czasami eksploatacja jednych złóż może w prosty sposób doprowadzić do odkrycia także innych surowców. Tak właśnie przedstawia się sytuacja gazu ziemnego, który często jest surowcem towarzyszącym złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego. Nie jest jednak traktowany jako produkt uboczny, gdyż to paliwo kopalne również można z powodzeniem wykorzystywać w przemyśle energetycznym. Istnieje także możliwość odkrycia funkcjonujących samodzielnie złóż gazu ziemnego, jednak jest to znacznie rzadsze i w niższym stopniu opłacalne.

Gaz ziemny, nazywany inaczej błękitnym paliwem, można znaleźć w skorupie ziemskiej. Pokłady wypełniające puste przestrzenie czasami są pod wysokim ciśnieniem. Warto wiedzieć także, że jest to paliwo kopalne pochodzenia organicznego. Obecnie największymi na świecie zasobami gazu ziemnego dysponują Rosjanie. Znacznie mniej od Rosji, jednak również sporo złóż gazu ziemnego w skali świata posiada też Iran oraz Katar. Za nimi znajdziemy Arabię Saudyjską, która wydobywa przede wszystkim gaz ziemny towarzyszący złożom ropy naftowej.

www.oik-radocza.pl