Etapy rozwoju przemysłu

https://inducomp.pl/produkty/tasmy-elektrotechniczne/ https://www.interlan.pl/

Przemysł, czyli dział gospodarki odnoszący się do produkcji materialnej, w którym na dużą skalę wydobywa się surowce przyrody i dostosowuje się je do potrzeb ludzi, zgodnie z zasadami podziału pracy oraz przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn. Jednakże współczesny przemysł nie jest wyłącznie sektorem gospodarczym, który kształtuje się wraz z rozwojem cywilizacyjnym świata. Dlaczego? Stały postęp we wszystkich dziedzinach funkcjonowania człowieka odbywa się ze względu na zmieniające się standardy techniczne i naukowe.

To samo dotyczy rozwoju przemysłu, jednakże w tym przypadku poza stałym postępem cywilizacyjnym, na ukształtowanie się przemysłu w obecnej formie, wraz z licznymi nowymi gałęziami wpływ miały trzy ważne etapy, nazywane rewolucjami przemysłowymi. Pierwsz rewolucja przemysłowa rozegrała się w XVIII wieku, a jej symbolem stała się maszyna parowa, drugiej rewolucji przemysłowej w XIX wieku przypisuje się dokonania wokół skonstruowania żarówki, natomiast trzecia rewolucja, która rozpoczęła się w połowie XX wieku i wciąz trwa, obejmuje przede wszystkim automatyzację procesów produkcyjnych oraz powstanie przemysłu wysokiej technologii. Nie ulega wątpliwości, ze trzy rewolucje przemysłowe to bardzo znamienne momenty nie tylko dla rozwoju tego sektora gospodarki, ale także całej cywilizacji.

www.1410grunwald.com.pl