Czy można mieć pretensje?

układ odpornościowy erak.com.pl

Czasami bywa tak, że ludzie dotknięci poważnymi schorzeniami czy wadami rozwojowymi mają żal do losu i do całego świata, że spotkało ich coś takiego. Dziwne i rzadkie choroby stanowią zazwyczaj spore obciążenie zarówno dla ciała, jak i psychiki – ciężko wobec tego faktu przejść obojętnie. Kolejnym istotnym problemem jest towarzyszące chorobie poczucie beznadziei, świadomość, że nic się nie da zrobić, aby poprawić sytuację zdrowotną. Czy jednak można mówić o jakichkolwiek pretensjach, czy można mieć do kogoś żal? Podchodząc do sprawy racjonalnie – z pewnością nie. Wady genetyczne, które najczęściej są przyczyną takich rzadkich schorzeń, znajdują się poza naszą kontrolą.

Nie da się ich wyrugować żadnymi lekami, żadną terapią. Jeśli ktoś się taki urodził, to nie da się tego odwrócić. Natomiast ludzie, którzy na co dzień zmagają się ze swoimi obciążeniami mają prawo popadać w skrajne nastroje i rzucać oskarżenia. Grunt, aby nie zostawiać ich samych w takiej sytuacji. Wsparcie bliskich będzie bowiem szalenie cenne, psychoterapeuta online może być również dobrym wyjściem. 

www.chicmagazine.pl