Choroby

Ukarani przez los

Schorzenia klasyfikowane jako wyjątkowo rzadkie lub dziwaczne z reguły obciążają znacznie bardziej niż jakakolwiek typowa…